dobri.jovevski@gmail.com +38 975 258 997

Работно искуство

1998 сеуште работам: Професор по одделенска настава во ООУ “Илинден„ Крива Паланка

Oбразование

Членство во професионални организации

 • 1997 - 2000: Дипломиран професор по одделенска настава, Универзитет "Свети Кирил и Методиј" – Педагошки факултет "Св. Климент Охридски" - Скопје
 • 1991 - 1993: Одделенски наставник, Универзитет "Свети Кирил и Методиј" – Педагошка академија "Гоце Делчев" - Штип
 • 1987 - 1991: ЕМУЦ "Коле Нехтенин" – Штип

 education

 • 2013-2017

  Претседател на комисија за Безбедност во сообраќајот при Совет на општина Крива Паланка
 • 2006-2008

  Член на управниот одбор на Фондацијата за развој на информатичката технологија „Информатички центар“ Крива Паланка
 • 2005-2007

  Претседател на Волонтери во акција ВИА - Македонија
 • 2002-2006

  Член на управниот одбор на МКЦ-Крива Паланка
 • 2002-2004

  Член на управен одбор на Радио Крива Паланка
 • 1999-2004

  Потпретседател на ЕД "Флора" Крива Паланка
 • 2001-2003

  Член на Извршен одбор на Движењето на екологистите на Македонија
 • 1997-1999

  Член на Координативен одбор на ДЕМ-Млади