dobri.jovevski@gmail.com +38 975 258 997

 

Прва награда 365 Challenge Мајкрософт Македонија

Втора награда на Светски форум за иновативни наставници Вашингтон 2011 Мајкрософт Партнери во учењето

Прва награда на Европски форум за иновативни наставници Москва 2011 Мајкрософт Партнери во учењето

Прва национална награда во користење на технологијата во наставата 2011 година од INTEL Корпорација

Прва награда на Мајкрософт филмски фестивал

Прва награда на Националниот форум за иновативни наставници 2011 година Мајкрософт Партнери во учењето

8мо Октомвриска награда на Општина Крива Паланка за резултати од областа на образованието

Трета награда на Националниот форум за иновативни наставници 2009 година Мајкрософт Партнери во учењето