dobri.jovevski@gmail.com +38 975 258 997
ПРОЕКТИ (РАКОВОДИТЕЛ - КООРДИНАТОР)
 • 2014-2015: Public Institutions-Energy Efficiency Финансиран од ИПА програмата за прекугранична соработка Трет повик Р Македонија-Р Бугарија
 • 2005: „Спортувај за здрав живот“ организирање на спортски настан со учениците од УСО „Ѓорче Петров“ Крива Паланка, финансиран од ОБСЕ и ЦИРа
 • 2005: Граѓанско образование на возрасни пат за членство во Европската Унија, фин. СОРОС
 • 2005: „Еднаков пристап за сите“-организирање на настан (изложба) со лицата од дневен центар со посебни потреби за поставување на пешачки рампи во јавни институции за лица со физички хендикеп, финансиран од ОБСЕ и ЦИРа
 • 2005: „Подари со љубов“ – делење на подароци на пензионерки за 8-ми Март, проект финансиран од OSCE
 • 2004: „Биди другар подари книга“-организирање на настан за прибирање на средства и книги за збогатување на книжниот фонд во библиотеките во руралните средини; фин. ОБСЕ и ЦИРа
 • 2003 – 2005: Социјална инклузија на деца и млади; фин: ФИООМ, Кинг Боден и ФОКИМ-Чекор по чекор
 • 2003: The First Step Community Center River Walk Rehabilitation; партнер: Општина Крива Паланка; фин: USAID – IOM/CBI
 • 2003: Кампања “Стоп за комуналниот отпад“; фин: Milieukontakt Oost Europa 2002 Координатор на локално ниво „Фер плеј избори“ ОХО Скопје
 • 2001: Деценија на подем и раст, фин. од МЦМС
 • 2001: Еколошко уредување на патот до манастирот Св.Јоаким Осоговски, фин. од Министерство за животна средина и просторно планирање
 • 2000: Водата живот значи; фин: Програма за зајакнување на еколошките здруженија на граѓани (SDC- ДЕМ/Pro Natura)
 • 1998 – 2000: Да го запознаеме биодиверзитот на Кораб, Рила, Осогово и Шар Планина - КРОШ; партнер: Еко Око – Бугарија, Перла – Албанија и МИЦ Тетово – Македонија; фин: РЕЦ Будимпешта
 • 1998: Младите за здрава животна средина; партнер: Сојуз за заштита на природата - Бугарија (фин.ФИООМ)
КОНСУЛТАНТ
 • 2013: Фестивал на традиционалната култура од прекуграничниот регион Ќустендил Крива Паланка, Финансиран ИПА Програма за прекугранична соработка Бугарија-МакедонијаCCI No2007CB16IPO007
 • 2007: Едукатор на деца роми во проектот „Темели за подобро утре“ организирано од Меѓународниот Црвен крст и Општинската организација на Црвен крст Крива Паланка
 • 2007: Вклучен во евалуација во проектот ИКТ во наставата Е-школо, УСАИД и Министерство за образование

 •  2006: Едукатор за наставници во основно училиште во проектот ИКТ во наставата Е-школо, УСАИД и Министерство за образавание

 •  2005: Домашен набњудувач за локалните избори, орг МОСТ-Спектар-Крива Паланка

 •  2004: Водење на работилница за „Едукатор за човекови и детски права“ орг.Чекор по чекор

 •  2003: (јануари и август): Фасилитатор за животна средина – Регионален камп за демократија и лидерство “Општина Зелен Град„ (орг. Пријатели на Македонија)

 •  2001: Консултант за образование во Еврорегионот Ниш-Скопје-Софија

 •  1999 - 2001: ЛЕАП-член на работна група за загадување на воздухот

 •  2000: Развивање на меѓуетничката соработка преку традиционалните културни вредности на различните етнички групации финансиран од АРС-Интернационал