dobri.jovevski@gmail.com +38 975 258 997

Фокусот ...
за создавање на средина за учење што нуди најразлични доживувања.
Акцент ...
кон поттикнување на ученицитe да поставуваат прашања, да доаѓат до решенија на проблемите, одговорно да работат.
Користењето ...
на Информациско комуникациската технологија во процесот на подучување на децата веќе не е избор туку потреба.
Медиумите...
за формираењ на заедница од наставници за размена на своите едукативни практики.
Моќта на учителската професија е креативноста во работата, постојано интелектуално, културно и професионално усовршување, следење и надгардување на информациите во областа на образованието. Преку можноста за примена на иновативни пристапи во наставата наставникот ги насочува учениците да се развијат социјално, интелектуално, физички и емоционално, соодветно на нивната возраст и степен на развој.
Добри Joвевски
Весник Дневник
Наставникот Добри Јовевски е наставник кој создава самоуверени и мотивирани ученици кои сами ќе истаржуваат, ќе изразуваат ставови и ќе носат заклучоци од реализираните активности.

(Новинар Ж. Цветковска)

ДВИЖЕЊЕ НИЗ ЖИВОТОТ

Read More

CURRICULUM VITAE

Read More

Блог

Наставник кој ја враќа вербата во професијата: „Со дечињата приготвуваме оброци и учиме низ игра“

И додека некои се задоволни да тонат во просекот и сивилото на својата професија, Добри Јовески е пример за човек кој ја обожава својата и во неа се вложува максимално. Повеќе вакви наставници ѝ се потребни на Македонија дефинитивно. Добри Јовевски веќе 20 години работи...
Read More →

Стимулативна училница во олеснување на процесот на учење и креирање на мисловни мапи

Како одделенски наставник работам во ООУ „Илинден“ Крива Паланка. По повеќегодишно искуство во подрачните училишта, а сега и во централното училиште 20 години континуирано професионално се развивав и усовршував. Работев во комбинирани паралелки и паралелки со повеќе ученици кад...
Read More →

Поинаков мотивирачки пристап за учење

Користењето на информатичко комуникациската технологија во подучување на децата повеќе не е избор, туку потреба, вели Добри Јовевски, едукатор за примена на технологијата во образовниот процес и одделенски наставник во ООУ „Илинден“ од Крива Паланка. Тој со иновативен пристап...
Read More →

Информациско комуникациската технологија да ја користиме за подучување на учениците, професионално се развиваме и да делувам инспиративно во процесот на едукација

На натпревар што го организираше Microsoft  Македонија наставникот Добри Јовевски од Општинското основно училите „Илинден“  Крива Паланка влезе во  10-те финалисти за „365 Challenge“. Предизвикот беше подготвен со цел да се претстават придобивките во образованието преку користење...
Read More →

Мотивацијата клучен фактор за развој на образованието

Во шарената училница на ОУ„Илинден“ во Крива Паланка учат втородделенците на учителот Добре Јовевски. На ѕидовите има цртежи, учениците учат букви правејќи ги од пластелин, за полесно да се снајдат со геометриските фигури ги изработуваат од хартија. И сите дидактички помагала што...
Read More →

Моќта на учителската професија

Моќта на учителската професија е креативноста во работата, постојано интелектуално, културно и професионално усовршување, следење и надгардување на информациите во областа на образованието. Преку можноста за примена на иновативни пристапи во наставата наставникот ги нас...
Read More →
12

Партнери - Чекор по чекор

Соработници - Кирил Барбареев